Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2012-07-12

Konkurs fotograficzny

Gminna Biblioteka Publiczna organizuje konkurs fotograficzny pt. "Stara zabudowa i miejsce ciekawe w gminie Księżpol"

Regulamin

konkursu  fotograficznego

 pt. Stara  zabudowa  i  miejsca  ciekawe  w  gminie Księżpol

patronat honorowy

Wójt  Gminy  Księżpol

 Prezes  Banku  Spółdzielczego  w  Księżpolu

 

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna

 w Księżpolu oraz filie biblioteczne w: Korchowie, Majdanie Starym, Rakówce.

Cel konkursu:

·        utrwalenie w formie fotografii przemijającego oblicza wsi 

·        zainteresowanie kulturą wiejską w różnych przejawach

·        rozwijanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym i technikami foto

·        rozbudzanie zainteresowania „ małymi  Ojczyznami”

Zasady konkursu:

·        konkurs  adresowany  jest  do  wszystkich  mieszkańców  gminy  Księżpol  ( dzieci, młodzież, dorośli).

Fotografować można:

·        dawne  budownictwo  drewniane  ( stare domy, budynki gospodarskie

i inne),

·        stare wyposażenie obejść ( studnie, kieraty, skrzynie i inne),

·        miejsca ciekawe, osobliwe ( np. źródełka, zakątki i inne).

Dopuszcza się możliwość złożenia od:  1-5  fotografii.

Jako załącznik należy podać : imię i nazwisko, wiek, adres autora, telefon kontaktowy, tytuł zdjęci oraz komentarz do zdjęć  ( nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, daty, krótki opis obiektu lub miejsca).

Złożone  w  bibliotekach  zdjęcia  nie  będą  zwracane, przechodzą  na

 własność  biblioteki.

 Czas  trwania  konkursu  od :     01.06. 2012r.   do  15.08 . 2012  roku.

Złożenie prac  oznacza  akceptację  warunków  konkursu i regulaminu

Oceny zdjęć dokona komisja  powołana przez organizatora.

Laureaci zostaną  powiadomieni  o  werdykcie  do 19 sierpnia 2012 r.

Organizatorzy nagrodzą  3  najciekawsze prace, przewidziane są również wyróżnienia.

Zwycięzcom  nagrody zostaną wręczone podczas dożynek gminno- parafialnych.

Zebrane prace zostaną wykorzystane do wykonania wystawy podczas dożynek.

Nagrodzone prace będą również opublikowane na stronie internetowej Gminy Księżpol  oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

w ramach działań bibliotek.

Udział w konkursie jest równoznaczny z  wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na  potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora ( ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe

 w formie oświadczenia zgodnie z  załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Biblioteki mogą udostępnić chętnym aparaty fotograficzne na potrzeby konkursu .

Odpowiedzi na pytania związane z konkursem można uzyskać we wszystkich bibliotekach publicznych gminy Księżpol.  

                                                                                Zapraszamy   do  konkursu

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners