Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2013-03-22

Nie ma potrzeby wypowiadania umów na odbiór odpadów komunalnych po wejściu w życie nowych przepisów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju informuje, iż zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy najpóźniej od 1 lipca 2013 roku. Obowiązek ten gmina realizuje poprzez zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy na odbiór odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybraną w drodze przetargu.

    Od dnia 1 lipca 2013 roku usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, może świadczyć jedynie firma, z którą umowę zawarła gmina. Inna firma nie może odbierać odpadów z takich nieruchomości, jeżeli nawet wcześniej była do tego zobowiązana stosowną umową, a umowa ta nie została rozwiązana.
    Z uwagi na powyższe Umowy zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Biłgoraju a właścicielami nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 lipca 2013 roku będą nieważne z mocy przepisu art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego.
    Zgodnie z art. 475 § 1 i art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego mamy do czynienia z tzw. następczą niemożliwością świadczenia. Świadczenie stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za którą odpowiedzialności nie ponosi żadna ze stron umowy. Zobowiązanie wygasa, a strony umowy nie mogą żądać wzajemnych świadczeń.
Dlatego też z upływem dnia 30 czerwca 2013 roku wygasną wszystkie umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez potrzeby ich wypowiadania.
 

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners