Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2014-11-07

Wykonane inwestycje w kadencji 2010 - 2014 w Gminie Księżpol

       I.            Zakup oraz montaż zestawów solarnych o łącznej wartości zadania 11 892 489,54zł.

Zadanie polegało na montażu zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych w ilości          976 szt. oraz budynkach użyteczności publicznej w ilości 16 szt. na terenie gminy Księżpol.

Realizacja zadania 2013 -2014 rok.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie  ze środków UE 9 357 890,53zł.

       I.            Budowa chodników o łącznej  dł. 5 054,00mb i  wartości 1 910 717,10zł.:

-        Chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości: Księżpol ul. Długa,   Korchów Pierwszy, Majdan Stary, Majdan Nowy, Rogale. Został również wykonany chodnik w miejscowości Markowicze, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE o  wartość 103 063,00zł.

-        Chodnik w pasie drogi wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Płusy.

 Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu województwa w wysokości 183 261,25zł.

 

     II.            Urządzenie placów i terenów przy świetlicach wiejskich o łącznej wartości 456 826,20zł.

w miejscowościach: Księżpol, Korchów Pierwszy i Rogale. Wykonano również zagospodarowanie centrum  miejscowości Zanie, na  które to zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości  190 540,00zł.

 

  III.            Rozbudowa sieci wodociągowej o łącznej dł. 1 954m i  wartości 193 556,90zł.

w miejscowościach: Księżpol, Cegielnia – Markowicze, Majdan Stary, Rogale i  Zynie.

 

  IV.            Budowa oczyszczalni ścieków w Płusach i  kanalizacji sanitarnej o łącznej długości kanałów głównych 10 737,60mb i wartości 11 618 655,64zł. w miejscowościach:

-        Płusy, Korchów Pierwszy,  Korchów Drugi.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 

3 999 999,68zł. - w całości został wykorzystany otrzymany limit.

-        Księżpol na osiedlu mieszkalnym.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 81 250,00zł.  

 

    V.            Budowa dróg gminnych  o łącznej długości 2 238,6mb  i wartości 1 087 909,46zł.:

-        W miejscowościach: Księżpol i Markowicze.

-        Wykonano również kompleksowy remont sieci dróg gminnych w m. Płusy, na którezadanie  pozyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 219 691,00zł.

-        Wykonano dokumentację techniczną budowy mostu na rzece Tanew w m. Zynie. Inwestycja przygotowana do realizacji pod względem formalno – prawnym.

 

 

  VI.            Wykonanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Księżpol o łącznej dł. ok 5 600 mb i wartości 1 585 104,24zł., w tym wkład gminy Księżpol 792 552,42 zł.

 

VII.            Budowa  zatok autobusowych w miejscowości Korchów Pierwszy oraz zakup 9 szt. wiat przystankowych z rozmieszczeniem ich na terenie gminy Księżpol. Łączna wartość wykonanych prac 179 046,82zł.

 

VIII.            Remont oraz wyposażenie placówek szkolnych na łączną kwotę 2 704 181,86zł.w tym:

-        Samorządowe Przedszkole w Markowiczach: wykonanie ogrodzenia placu, adaptacja pomieszczeń z przystosowaniem na przedszkole, termomodernizacja budynku, wymiana dachu wraz z zagospodarowaniem poddasza na świetlicę wiejską oraz zamontowanie kolektorów słonecznych.

-        Zespół Szkół w Księżpolu: remont zespołu żywieniowego wraz z zakupem wyposażenia, wykonanie ogrodzenia placu szkolnego, zadaszenie nad wejściem  do kuchni oraz zamontowanie kolektorów słonecznych.   

-        Budowa placu zabaw w miejscowościach:   Księżpol, Majdan Stary, Korchów Pierwszy i Rakówka.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 53 708,00zł.

-        Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym: częściowy remont dachu, wykonanie boiska szkolnego wraz z ogrodzeniem oraz zamontowanie kolektorów słonecznych.

-        Szkoła Podstawowa w Rakówce: zamontowanie kolektorów słonecznych, remont  starej części szkoły oraz budowa sali gimnastycznej z zapleczem, na którą pozyskano dofinansowanie ze środków FRKF Ministerstwa Sportu w wysokości 600 000,00zł.

-        Zespół Szkół w Majdanie Starym: wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym wraz z remontem schodów, ogrodzenie terenu szkolnego oraz zamontowanie kolektorów słonecznych.

-        Szkoła Podstawowa w Starym Lipowcu: zamontowanie kolektorów słonecznych.

-        Zakup pomocy dydaktycznych dla placówek szkolnych.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości  100 869,93zł.

-        Zakup samochodu dla potrzeb transportu obiadów do placówek szkolnych na terenie gminy Księżpol.

 

   IX.            Remont oraz wyposażenie świetlic wiejskich i sportowych,  remiz OSP  budynków komunalnych oraz boisk sportowych na łączną wartość 650 938,17zł. w zakresie:

-        Świetlica Rekreacyjno – Sportowa w Korchowie Pierwszym: zamontowanie kolektorów słonecznych oraz zakup wyposażenia siłowni, na który pozyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 10 246,72zł.

-        Świetlica wiejska w Zaniach: wykonanie ogrodzenia placu od strony drogi powiatowej oraz zamontowanie kolektorów słonecznych. 

-        Świetlica Wiejska w Starym Lipowcu: zakup wyposażenia świetlicy.

-        Świetlica Wiejska w Majdanie Nowym: zakup wyposażenia siłowni, montaż rolet zewnętrznych.

-        Remiza OSP w Rakówce: wykonanie klimatyzacji sali tanecznej oraz zamontowanie kolektorów słonecznych.

-        Remiza OSP Zawadka: zakup wyposażenia siłowni oraz adaptacja pomieszczeń z przystosowaniem pod świetlicę wiejską, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE w wysokości  9 165,41zł. 

-        Remiza OSP w Księżpolu: remont dachu, zamontowanie kolektorów słonecznych oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń z przystosowaniem pod świetlicę wiejską, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków  UE w wysokości 25 000,00zł.

-        Remiza OSP w Majdanie Starym: remont dachu oraz wieży strażnicy.

-        Remiza OSP w Zyniach: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

-        Remiza OSP w Płusach: zamontowanie kolektorów słonecznych.

-        Remiza OSP w Korchowie Pierwszym: wykonanie zadaszenia wraz z pomieszczeniem użytkowym nad wejściem, zamontowanie kolektorów słonecznych oraz zakup wyposażenia dla potrzeb świetlicy wiejskiej, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE w wysokości 9 946,20zł.    

-        Remiza OSP w Korchowie Drugim: remont instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem zadaszeń nad wejściami.

-        Budynek komunalny po byłej szkole podstawowej w Korchowie Drugim: zamontowanie kolektorów słonecznych.

-        Budynek komunalny przychodni zdrowia w Księżpolu: wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą kotła C.O.

-        Budowa świetlicy rekreacyjno – sportowej przy kompleksie boisk sportowych w Księżpolu etap I i II.

-        Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy sportowo rekreacyjnej w m. Markowicze.

-        Boisko sportowe w Majdanie Starym: zakup siedzisk oraz  trybun sportowych.

 

     X.            Zakup samochodów ratowniczo  - gaśniczych wraz z wyposażeniem dla jednostek OSP dla gmin powiatu biłgorajskiego: Frampol, Potok Górny, Księżpol, Łukowa

Zadanie polegało na zakupie 8 szt. samochodów strażackich w tym 4 szt. samochodów lekkich i 4 szt. samochodów ciężkich. Gmina Księżpol była liderem zadania.

Całkowita wartość zadania wynosiła  4 282 420,30zł.

Całkowita kwota dofinansowania zadania wyniosła  3 343 107,80zł.

 

Uzyskano również dofinansowanie w wysokości 80 000,00zł na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.

 

W latach 2010 – 2014 pozyskano dodatkowe środki ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. ze środków UE i budżetu państwa w łącznej wysokości                      ok 20mln zł.

Tytuł Zobacz/pobierz
Dokument Zobacz/pobierz (531 kB)

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners