Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2016-02-25

Świadczenia rodzicielskie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz.U. z 21.08.2015 r. poz 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. - świadczenia rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego

Uprowanionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

  • osoby bezrobotne (niezależnie od rejestracji bądź nie w PUP),
  • studenci,
  • rolnicy, a także
  • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskieg

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie

Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przyslugiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni.

 

UWAGA

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku od ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 (Dz.U. z 21.08.2015r poz. 1217)

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners