Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2016-03-11

Informacja w sprawie 500+

Na terenie Gminy Księżpol jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500+” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu.

 

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Pierwsza wypłata świadczeń nastąpi do końca czerwca 2016 r., W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto  w przypadku dziecka niepełnosprawnego na osobę w rodzinie.

 

W gminie Księżpol wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 3, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz za pomocą portalu empatia.

Wnioski są do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 84 687 74 37.

 

Informacje o realizacji programu znajdują się również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners