Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2016-03-23

Sprzedaż żywności przetworzonej we własnym gospodarstwie

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły nowe zasady opodatkowania sprzedaży produktów przetworzonych w swoim gospodarstwie rolnym, a także sposobu ich ewidencji. Wprowadziła je ustawa z dnia 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U z 2015, poz.699. Przepisy umożliwiają sprzedaż przetworzonych produktów w gospodarstwie bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

           Ustawa wprowadza korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2% od przychodów. Opodatkowanie ryczałtem możliwe jest, w przypadku gdy przychody w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 150 tys. euro.

Ryczałt stosuje się tylko do przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu – produktów przetworzonych. Za produkty roślinne pochodzące z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącą z własnej uprawy.

            Jednocześnie ryczałt nie będzie mógł być stosowany do produktów z działów specjalnych produkcji rolnej, jak również do produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

            W celu opodatkowania ryczałtem sprzedaż:

  • nie może być wykorzystywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ani na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • musi być prowadzona samodzielnie, bez zatrudniania innych osób na podstawie umów o pracę, mów zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze,
  • musi być ewidencjonowana,
  • musi się odbywać wyłącznie:

- w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,

- na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lu w ich części.

 

Warunkiem opłacania ryczałtu jest prowadzenie ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. Podatnicy są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody powinny być ewidencjonowane w dniu sprzedaży.

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners