Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2019-02-25

Konferencja otwierająca

W dniach 29.01- 30.01. 2019r w Czerwonogradzie odbyła się konferencja w ramach projektu "Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej".

 

Zadaniem konferencji było przekazanie informacji dotyczących realizowanego projektu, zasad jego realizacji, planowanych rezultatów i wskaźników które zostaną osiągnięte po zakończeniu projektu.

Konferencja przyczyniła się do wzmocnienia partnerstwa poprzez wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami obydwu stron.

W konferencji uczestniczyli ze strony ukraińskiej przedstawiciele lokalnych władz oraz władz obwodu lwowskiego, pracownicy wspólnego sekretariatu technicznego oraz pracownicy  departamentu ekologii z Lwowskiej Rady Obwodowej.

Ze strony polskiej uczestniczyła 10 osobowa delegacja Gminy Księżpol.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia zaproszonych gości i uczestników konferencji.

Następnie  prezentacji miasta Czerwonograd, poprzez jego historię która rozpoczęła się w 1692 roku kiedy to Feliks Kazimierz Potocki – hetman wielki koronny i wojewoda krakowski – założył na części ziem dzisiejszego Czerwonogrodu miasteczko, które nazwał dla uczczenia swojej żony Krystyny z Lubomirskich – Krystynopolem - do czasów współczesnych powstania 80 tysięcznej aglomeracji.

Dynamiczny rozwój miasta za czasów przynależności Ukrainy do ZSRR nastąpił w wyniku budowy kopalń węgla kamiennego.

Okres najbardziej dynamicznego rozwoju przypadł na lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku.

Z tego okresu pochodzi oczyszczalnia ścieków która zostanie zmodernizowana w ramach wspólnego projektu.

W czasie konferencji przedstawiono aktualny stan oczyszczalni oraz wizualizację stanu po modernizacji.

Zagadnienia te omówił zastępca burmistrza Czerwonogradu Dmytro Balko.

Wykonawca robót modernizacyjnych omówił zagadnienia techniczne związane z funkcjonowaniem oczyszczalni obecnie i po modernizacji oraz wpływ wykonanych prac modernizacyjnych na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Przedstawiciele gminy Księżpol zapoznali uczestników konferencji z Gminą Księżpol. Prezentacja zawierająca informacje o Gminie Księżpol poprowadził  Bartłomiej Świtała z-ca wójta, przedstawił historię gminy jej położenie, środowisko naturalne, gospodarkę, demografię, bazę szkolno-dydaktyczną, infrastrukturę drogową i wodno - kanalizacyjną, inwestycje wykonane i planowane, tak że uczestnicy konferencji ze strony ukraińskiej mogli w pełni poznać obraz Gminy Księżpol.

O samym projekcie, genezie jego powstania, zasadach partnerstwa i finansowania ze środków Unii Europejskiej, planowanych produktach i rezultatach prezentację przedstawił kierownik projektu Henryk Zań.

Na temat ochrony środowiska, obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej w Polsce prezentację „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie województwa lubelskiego” przedstawił ekspert ds. promocji i komunikacji Zdzisław Strycharz.

Z kolei zagadnienia gospodarki wodno – ściekowej dotyczące Gminy Księżpol omówił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Wiesław Wryszcz. Przedstawił stan aktualny oraz efekty jakie zostaną osiągnięte po realizacji projektu i ich wpływ zarówno na poprawę warunków bytowych mieszkańców jak i na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Konferencję podsumował zastępca burmistrza Czerwonogradu Dmytro Balko i wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners