Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2019-04-19

Informacje o projektach

Gmina Księżpol ogłosiła przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz odcinka kanalizacji w miejscowości Księżpol ul. Biłgorajska.

W ramach tego zadania nastąpi również rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Księżpolu. Całość zadania jest finansowane w 90% z funduszy Unii Europejskiej w ramach transgranicznego programu „Polska – Białoruś – Ukraina”, na realizację projektu w gminie Księżpol przeznaczono 1 727 537,66 euro. Jednym z warunków udziału w tym programie jest wspólne przygotowanie projektu z partnerami z Białorusi lub Ukrainy. Partnerem Gminy Księżpol jest miasto Czerwonograd na Ukrainie które w ramach wspólnego projektu modernizuje oczyszczalnię ścieków.

Wspólnie z miastem Czerwonograd został przygotowany i złożony jeszcze jeden projekt w ramach programu „Polska – Białoruś – Ukraina”. w priorytecie  „Promocja lokalnej kultury i historii”. W dniu 17.04.2019r. projekt został zatwierdzony do realizacji i otrzymał 90% dofinansowani z Unii Europejskiej, wartość dofinansowania całego projektu wynosi 59 832,00 euro, z tego Gmina Księżpol otrzyma 30 231,00 euro (maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosiła 60 000 euro).

W ramach projektu odbywać będą się warsztaty zespołów artystycznych z Gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. Odbędą się warsztaty kulinarne promujące tradycyjne potrawy kuchni polskiej i ukraińskiej. Dla młodzieży szkolnej zostaną zorganizowane warsztaty plastyczno -fotograficzne których przewodnim tematem będzie utrwalenie obiektów dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywać się będą symetrycznie - w gminie Księżpol z udziałem ukraińskich partnerów i w Czerwonogradzie z udziałem polskich partnerów projektu. Zostanie również zakupiony sprzęt nagłaśniający dla nowopowstającego Domu Kultury w Księżpolu, a w Czerwonogradzie zostanie rozbudowany amfiteatr.

Na zakończenie projektu odbędzie się koncert galowy w Gminie Księżpol z udziałem zespołów artystycznych Gminy Księżpol i Miasta Czerwonograd.

Wszystkie wydarzenia projektowe będą dostępne dla publiczności, będzie można brać czynny udział w tych wydarzeniach lub obserwować ich przebieg. Całość wydarzeń zostanie udokumentowana w formie materiałów wideo, które zostaną udostępnione w internecie.

Oba projekty są prowadzone prze Gminę Księżpol, która jest Partnerem Wiodącym, podpisuje umowy na dofinansowanie projektów i zarządza budżetami projektów.

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners