Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Projekty PL-BY-UA

« powrót

2018-12-03

Informacja o projekcie

Gmina Księżpol jako Partner Wiodący przystąpiła do realizacji projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu nie są nastawione na zysk i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Program odnosi się do czterech celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE

 

Projekt jest realizowany wspólnie z Partnerem Ukraińskim – Radą Miasta Czerwonograd.

 

Celem ogólnym projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu rzek płynących przez obszary chronionej przyrody i krajobrazu.

 

Wartość całego projektu - 2 519 702,94 euro tj. 10 804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie Gminy Księżpol - 1 919 486,29 euro tj. 8 231 141,11 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej - 1 727 537,66 euro tj. 7 408 026,99 zł*

Udział własny Gminy - 191 948,63 euro tj. 823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 600 216,65 euro tj. 2573849,04 zł*

 

*Kurs euro 1 EUR = 4.2882 PLN ze strony INFOREURO za m-c wrzesień 2018 r.

 

Wyzwaniem projektu jest zbudowanie tożsamości opartej o racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi regionu oraz spowodowanie wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem.

Głównymi produktami, które zostaną wytworzone w ramach projektu są:

Po stronie Polskiej – Gmina Księżpol: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Księżpol wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz z uzupełnieniem częściowym kanalizacji  w miejscowości Księżpol. Zostanie wybudowane 12 832 m kanalizacji  do której zostanie przyłączone 169 gospodarstw domowych.

 Po stronie Ukraińskiej – miasto Czerwonograd: przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

 

Ponadto produktami projektu będą:

Wydarzenia transgraniczne, promocja Gminy Księżpol, Miasta Czerwonograd i okolic (m.in. publikacje, video - spot), impreza plenerowa "Środowisko i ekologia", forum poświęcone ochronie środowiska oraz rozwojowi turystyki, opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy woj. lubelskiego i woj. lwowskiego oraz mieszkańcy okolicznych gmin i miejscowości, turyści po obu stronach granicy.

Beneficjentami końcowymi jest lokalna społeczność, uczestnicy wydarzeń transgranicznych, turyści, którzy skorzystają z  obiektów cennych przyrodniczo znajdujących się w obszarach objętych projektem.

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 września 2018r. i zakończy się 31 sierpnia 2020r.

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners