Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Gospodarka komunalna / Zakład Gospodarki Komunalnej

Adres do korespondencji:

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Przemysłowa 10

23-415 Księżpol

NIP: 918-21-05-895

tel. 84 687 74 35

fax 84 687 74 19

e-mail: zgk@ksiezpol.pl

 

 Podstawowe wiadomości:

 

Zakład utworzono Uchwałą Nr XIX/75/2004 Rady Gminy w Księżpolu z dnia 30 kwietnia 2004r.

Zakład jest zakładem budżetowym, podlegającym Radzie Gminy Księżpol. Prowadzi działalność gospodarczą obejmującą zadania własne gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie:

1.     Zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, w tym utrzymanie gminnych wodociągów i kanalizacji.

2.     Utrzymania czystości i porządku.

3.     Zimowego utrzymania dróg gminnych i placów.

4.     Prowadzenie innej działalności użytecznej dla gminy.

wodociągi:

Zakres zaopatrzenia w wodę z wodociągów obejmuje prawie cały teren gminy (ok. 98% mieszkańców korzysta ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę). Posiadamy dwie Stacje Ujęcia Wody:

1.     W Księżpolu dla miejscowości Księżpol, Borki, część Zyń, Pawlichy, Przymiarki Dolne i Górne, Marianka, Rakówka, Zawadka i Budzyń.

2.     w Markowiczach dla miejscowości Markowicze, Stare Króle, Gliny, Majdan Nowy, Majdan Stary, Rogale, Zanie i część Zyń.

Ciągi wodociągowe:

1.     Płusy, Korchów Pierwszy i Korchów Drugi są zasilane z ujęć wody na terenie gminy Obsza.

2.     Stary Lipowiec, Nowy Lipowiec i Kulasze są zasilane w wodę z ujęć na terenie gminy Aleksandrów.

Kontakt ze służbami wodociągowymi:

Tel. kom. 608 463 806

 

kanalizacja:

Miejscowość gminna Księżpol jest wyposażona w system kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, odprowadzającej nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków typu SBR ( Semiperiodyczne Biologiczne Reaktory ) zlokalizowanej w Księżpolu. Średni zrzut ścieków oczyszczonych wynosi ok. 100m3/d.

Miejscowość Płusy oraz część Korchowa Pierwszego (ok. 70 gospodarstw) posiada system kanalizacji ściekowej ciśnieniowej. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Płusach, o takiej samej technologii oczyszczania jak w Księżpolu. Zrzut ścieków oczyszczonych wynosi ok. 30 m3/dobę.

 

Kontakt ze służbami kanalizacyjnymi:

Tel. kom. 606 931 604

 


 

Uchwała Nr XXXVI/165/2013 Rady  Gminy Księżpol z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Księżpol

Uchwała Nr XXXVI/166/2013 Rady Gminy Księżpol z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarcznia wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Księżpol

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 czerwca 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Księżpol

Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady  Gminy Księżpol z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Księżpol

Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Księżpol z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Księżpol

Uchwała Nr LI/287/2018 Rady Gminy Księżpol z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Księżpol

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Księżpol

Sprawozdania z badań wody uzdatnionej:

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners