Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Pomoc społeczna / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres do korespondencji:

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol

tel. pomoc społeczna: 84 687 74 34

tel. świadczenia rodzinne: 84 687 74 34

e-mail: gops@ksiezpol.pl


Godziny pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Pracownicy:

Izabela Blicharz - Kieronik GOPS

Elżbieta Wryszcz

Stanisława Budzyńska

Jolanta Zygmunt 

Aneta Blicharz

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustawy oraz uchwałami Rady Gminy Księżpol. Do zadań tych neleży w szczególności:

  • Realizacja w latach 2008-2013 projektu POKL " Twoja Przyszłośc".
  • Przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
  • Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
  • Udzielenie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  • Praca socjalna.
  • Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z fundusz alimentacyjnego.

 

Bazy teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

 

Obowiązek informacyjny - RODO

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2024 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners